Robin Automatisering – computer of laptop reparatie, computerhulp aan huis, onderhoud van uw computer of laptop, installeren van hard -en software, de aanleg van en onderhoud van (draadloze) netwerken, en het oplossen van de meest voorkomende internetproblemen hierna te noemen Robin Automatisering, verleent u hierbij toegang tot https://robinict.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. 

Robin Automatisering behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Robin Automatisering spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Robin Automatisering.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Robin Automatisering oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Robin Automatisering nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Afbeeldingen

Alle getoonde afbeeldingen op de Website zijn met grootste zorg samengesteld en verzameld via de websites https://pixabay.com/nl/ en https://www.pexels.com/ websites waar gratis afbeeldingen en foto’s te downloaden zijn. De afbeeldingen mogen vrij gebruikt worden op internet, zonder daarvan de auteursrechten te schenden.

Pixabay licence

This is a human-readable summary of the Pixabay License (read the full text).

You can use all images and videos published on Pixabay for free (except as set out below). You may use them for commercial and non-commercial purposes, in altered and unaltered form. You don’t need to ask permission from or provide credit to the image author or Pixabay, although it is appreciated when possible.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Robin Automatisering en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Robin Automatisering, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Software

Robin Automatisering is niet verplicht apparaten te voorzien van software-pakketten zoals bijv. MS Office, Photoshop of anders. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de klant zelf en Robin Automatisering kan hier ook niet op worden aangesproken, wel kan software die reeds in het bezit van de klant is geïnstalleerd worden indien gewenst, of eventueel worden aangeschaft.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://www.ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.